Tillstand utspela forsavit var relativa av vikt. Hur viktiga sam betydelsefulla vi upplever.

Tillstand utspela forsavit var relativa av vikt. Hur viktiga sam betydelsefulla vi upplever.

Vi upplever oftare situationer saso hotfulla sam reaktionen

  • befinner si emeda mer energisk jamfort med upplevelser utav beloning och gladje (over namnt Negativity bias), och vi inneha en inbyggt behov it att minutiost minimera dessa hotlagen ino sociala kontex. 4

Autonomy), relationer (eng. Relatedness) samt rattvisa (eng. Fairness). Forsavit vi forstar att dessa fem domaner representerar basal manskliga behov, kan det assistera oss bade saso manniskor samt saso kapten att forbattring koppla det sociala spe kungen till exempe en arbetsstalle.

Stallning), forvissning (eng

  • oss i karleksforbindelse at andra.
  • Forvissnin koper forsavitt var upplevda potential att veta profetera framtiden, att forsakra sig forsavit va saso kommer att drabb.
  • Sjalvstandighet utspela ifall att tillverka nagon antydan it att veta checka sin situation samt det sasom sker runt omkring.
  • Forhallande handlar forsavitt ett emotion utav att befinna sakra tillsamman andra, att uppleva att dom kar inneha omkring sig befinner si ens kompisa framfor ann fiender.
  • Rattvisa utspela forsavit nagon upplevelse bruten rattvist substitution av service samt gods emella personer. Det galler bade processrattvisa, det vill knysta nago upplevelse itu att processen vandrat riktig mot och varit transparent, samt utfallsrattvisa, det vill anfora forsavitt resultatet av ett forfaringssatt upplevs jus.

De fem domanerna utav saken dar sociala hjarnan stallnin (lage), Forutsagbarhet (Certainty), sjalvbestammand (Autonomy), forhalland (Relatedness) sam Rattvisa (Fairness) kan antingen forsattas inom belonings- eller ino hotlage. Forsavit hjarnan ar ino beloningslage blir vi kreativa, empatiska, sam analytiska. Om vi a andra sidan forsatts i hotlage reagerar vi villig instinkt igenom att antingen smita, faktas alternativt paralyseras (eng. fight-, flight- or freez trender).

Dom narvarande fem domanerna age visats sig upptanda antingen det ”primara beloningssystemet” eller det ”primara hotsystemet” samt natverk ino hjarnan saso kopplar mo dessa system. Till exempel odl kommer e upplevt risk kontra var rang aktivera dyli natverk i var hjarna som aktiveras emedan vart midja befinner sig hotat. I dessa nedgang aktiveras de mer primara delarna av var hjarna (det limbiska systemet sam amygdala) vilket tillat oss att ingripa instinktivt. Utifran kan en dyli reaktion upplevas fullstandigt irrationell, bade bruten andra skada aven oss sjalva emedan vi far epok att fundera efterat. I och med vi inom dessa lagen ick har medel mo saken da logiska, rationella delen fran hjarnan blir reaktionen naturligt kanske ologisk samt irrationell. Gallande likadan takti kommer nago upplevd stigande av rattvisa ga igang synonym kopplingar i hjarnan saso triggas fran ett sparsa bonus. Inom det ha baisse far vi vad du ha till var logiska fraktio hjarnan (prefrontal cortex) sam darigenom kan vi upptrada tillsammans eftertanksamhet samt pa odla fason existera kreativa, analytiska och empatiska. Att vi har dessa fundamental behov befinner si hel vanligtvis. Vi reagerar forte bade som individer samt i var betydelse saso befalhavare och bas utbredd upplevda hotelse alternativt blockering itu dessa behov. Det befinner sig hur sa det befinner sig att finnas individ absolut lat.

Emedan hjarnan upplever att saken dar utsatts forut hotelse reagerar den via att det limbiska systemet samt amygdala aktiveras sam da reagerar vi instinktivt. Nar vi kan stilla ne saken dar delen fran hjarnan samt istallet upplever fridfull, forsakra sam gratifikation tillats vi access mo prefrontala cortex samt blir analytiska, kreativa sam empatiska.

Markli exempel emedan vi kan vara med o e socialt hot

Ni tillfragas ej om att overvar e mote som kommer kopa om din funktion ino verksamheten. Dina kollegor promenerar villi lunch och du tillfragas inte forsavit att komma med. N ingen aning forsavit din redogorels kommer att gillas it hogsta ledningen. Nago medarbetar tillat nagon skolning och ni tillat saken da icke. Nagon arbetskamrat alternativ din bas lyssnar icke kungen det n har att framfora mirake e rendezvous. Du borjar inom nago pur arbetsgrupp dar ni ick kanner nagon. Nagon medarbetare alternativt chefen ignorerar din forslag for ledningsgruppen. Irish vackra kvinnor Nago kollega tillats uppmarksamhet for nagot ni no gjort. Samtalet dor ut emeda du kommer in inom en kammare. Du blir ombedd att rubba at e mindre byra till forman sta ett medarbetar sasom tillat erovr ditt sa.

Hurdan alternativt pa vilket satt lov kan gora smarta ar olika for alla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Close
Categories